Blastrac
Nowości

NOWE SZLIFIERKI PLANETARNE PRZYSZŁOŚĆ SZLIFIEREK DO POSADZEK

14-Sep-17 12:55

BLASTRAC PRZEDSTAWIA NOWE TARCZE !

06-Jun-17 14:42

ICRI-PROFILE BETONU BLASTRAC- WZORCE

11-Jan-17 16:32

Przegląd Wydarzeń Blastrac 2016

11-Jan-17 10:29

Dekada Bezpieczeństwa

Dekada Bezpieczeństwa na drogach 2011-2020


 
Rok 2011 Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła jako “Dekada bezpieczeństwa na drodze”
Na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych 2 marca 2010 ogłoszono cel:  
“Zachamowanie a następnie obniżenie ilości ofiar śmiertelnych na drogach, na całym świecie.”
 
Po co, takie działania?
Obecnie mamy do czynienia z widocznym globalnym wzrostem śmiertelnych wypadków drogowych.
Nowe badania wskazują na duży wzrost ilości pojazdów na drogach przez najblizsze 10 lat. (Wyniki badań na dot. lat 2008 – 2018)
 
  • 2008 - 672 milionów*
  • 2018 – 1.5 biliona *
(* Żródło: Booz & Company)

Jako cel działań ONZ wskazało 5 podstawowych wytycznych dot. redukcji 
i zapobiegania śmiertelnym wypadkom na drogach:
 
  • Powiększenie przepustowości dróg
  • Budowa bezpieczniejszych dróg
  • Budowa bezpieczniejszych pojazdów samochodowych
  • Bezpieczniejsze zachowania użytkowników na drodze
  • Poprawa opieki/obsługi powypadkowej 
 
Drugi cel działań dot. niebezpiecznych/nieodpowiednio dostosowanych dróg.
 
Blastrac jako światowy lider w technikach przygotowania powierzchni,
w szczególności dróg oraz autostrad, jest również nastawiony na ten cel, czyli poprawę bezpieczeństwa na drogach.
 
Śrutowanie Blastrac poprawia teksturę powierzchni a usuwanie gumy i innych zanieczyszczeń na drodze jest jedną 
z najtańszych i przyjaznych dla środowiska metod, co wpływa na redukcję niebezpieczeństwa związnego ze śliskimi drogami/powierzchniami.
Śrutowanie poprawia przyczepność na asfalcie oraz na powierzchniach betonowych, które stały się śliskie/wypolerowane poprzez ruch uliczny. Nowe powierzchnie także wymagają śrutowania, ponieważ spoiwo bitumiczne przykrywa kruszywo.Śrutowanie maszynami Blastrac pozwala usunąć nadmiar bitumenu z powierzchni (np.guma na autostradach) oraz innego typu zanieczyszczeń. Poprawa mikro oraz makro struktury maszynami Blastrac znacząco przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa na drogach.
W związku z powyższym Blastrac będzie wspomagać idee : Dekada poprawy bezpieczeństwa na drogach.
 
W celu uzyskania więcej informacji prosimy odwiedzić stronę: www.decadeofaction.org  

Blastrac european headquarters